Search Results
Displaying 1-50 of 323 shows.

It's My Perspective -6-30-2022

Date: 6/30/2022
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective - It's a Mad, Mad, Mad, Mad World

Date: 5/27/2022
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective - The Return

Date: 3/3/2022
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective - Duck Dynasty Edition

Date: 9/9/2021
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective 04-23-21

Date: 10/26/2020
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective Ellen Penniman Author

Date: 10/26/2020
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective - 10/26/20

Date: 10/26/2020
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective - 10/2/20

Date: 10/2/2020
Length:
NaN:NaN:NaN
Project:
Educational Access

It's My Perspective - 7/22/20

Date: 7/22/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective - 6/24/20

Date: 6/24/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective - Simon Shapiro

Date: 3/26/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 3/09/20

Date: 3/9/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 2/28/20

Date: 2/28/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 2/12/20

Date: 2/12/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 2/10/20 Simon

Date: 2/10/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 1/29/20

Date: 1/29/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 1/21/20

Date: 1/21/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 1/8/20

Date: 1/8/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 1/8/20 - Ellen Version

Date: 1/8/2020
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 12/19/19

Date: 12/19/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 12/10/19

Date: 12/10/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 12/2/19

Date: 12/2/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 11/10/19

Date: 11/7/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 10/30/19

Date: 10/30/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 10/9/19

Date: 10/9/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 9/30/19

Date: 9/30/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 9/6/19

Date: 9/6/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective - "Bucky" Memories

Date: 8/21/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 7/18/19

Date: 7/18/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 7/3/19

Date: 7/3/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 6/27/19

Date: 6/27/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 6/18/19

Date: 6/18/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 6/7/19

Date: 6/7/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 5/24/19

Date: 5/24/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 5/13/19

Date: 5/13/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 4/26/19

Date: 4/26/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 4/12/19

Date: 4/12/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 3/21/19

Date: 3/21/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 3/1/19

Date: 3/1/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 2/22/19

Date: 2/22/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 2/5/19

Date: 2/5/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 1/18/19

Date: 1/18/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 1/11/18

Date: 1/11/2019
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective - Fryeburg Fair

Date: 12/28/2018
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 12/21/18

Date: 12/21/2018
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 12/14/18

Date: 12/14/2018
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 11/16/18

Date: 11/16/2018
Length:
NaN:NaN:NaN

It's My Perspective 10/23/18

Date: 10/23/2018
Length:
NaN:NaN:NaN